Se alla

Alliansen styr i Burlöv

Fredag 8 februari 2019

• Kommunalskatten ska sänkas med 25 öre när ekonomin tillåter
• Patrullerande Trygghetsvärdar inleds under 2019
• Beslut om 2 fritidsgårdar under 2019
• Delar av äldreboende läggs ut på entreprenad
• Gata/parkskötsel läggs ut på entreprenad
• Städning läggs ut på entreprenad
• Ca 20% av Burlövsbostäders lägenhetsbestånd säljes
• Delar av Burlövsbostäder erbjuds för ombildning till bostadsrätter
• Beslut om placering och prioriteringsordning av skolbyggen
• Södervångsskolan ska finnas kvar
• Åtgärder för arbetsro och trygghet i skolan ska vidtagas
• Barngrupperna i förskolan ska bli mindre
• Arbetssituationen för lärare ska förbättras
• Belysning på otrygga platser ska utökas
• Kameraövervakning på utsatta platser
• Kvaliteten inom äldreomsorgen ska höjas
• Matutbudet inom äldreomsorgen ska förbättras
• Översyn av administrativ personal inom den kommunala förvaltningen
• Lobbyingverksamhet mot Region Skåne för Vårdcentral i Åkarp
• Åtgärder för minskad arbetslöshet ska genomföras
• Trelleborgsmodell för försörjningsstöd ska införas
• Öppna medborgarmöten kring aktuella frågor
• Webbutsändning av kommunfullmäktige
• Stor öppenhet och vilja till dialog