Se alla

MOTION: Inrätta patrullerande Trygghetsvärdar i Burlöv

Onsdag 16 maj 2018

Motion till kommunfullmäktige i Burlöv

Sedan år 2015 till år 2017 har brottsligheten i Burlöv ökat från 12 118 till 12 469 om man mäter i anmälda brott/100 000 invånare. I Lomma har under samma tid brottsligheten minskat från 7 625 år 2015 till 6 550 år 2017. Vad gör Lomma rätt och vad gör Burlöv fel?

En åtgärd Lomma genomfört är att inrätta Trygghetsvärdar.

Trygghetsvärdarna är anställda av kommunen, och har personal som arbetar alla kvällar och nätter på året. De kör omkring i kommunen och slår larm om de ser något som inte står rätt till. De ska genom sin närvaro förebygga brottslig verksamhet, men har inte några polisbefogenheter och är inte heller några väktare.

Trygghetsvärdarna ska arbeta mot oönskade händelser och för en ökad trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i Lomma kommun.

Grundupplägget innebär att vara en resurs till kommunens trygghets- och skadeförebyggande arbete. Uppdraget innebär att vara synlig i kommunens geografiska område och att ”vaka” över kommunen. Trygghetsvärdarna ska arbeta situationsanpassat, vilket kan innebära att arbetssättet ska anpassas under de perioder bostadsinbrotten är som flest, så att de kan vara en resurs i att minska bostadsinbrotten. Först och främst handlar det om att öka synligheten i villakvarteren genom ökad närvaro, framförallt i de områden som statistiskt sett drabbas av flest inbrott.

Under sommarhalvåret, när det rör sig fler människor i kommunen, ska trygghetsvärdarna synas där människorna finns. Både för att ha en lugnande effekt men även som en service till dem som befinner sig i kommunen. Trygghetsvärdarna skall i samarbete med fältgruppen minska oro ute på gator och torg.

Trygghetsvärdarna rör sig ute i kommunen när största delen av samhället sover. De ser saker som annars inte uppmärksammas, alternativt upptäcks senare. Kopplingen till Säkerhetschefen gör att de kan bidra till en ökad trygghet i samhället och genom SOS alarm kan de nå de kommunala jourerna och beredskaperna för att informera om en översvämning eller ett träd som fallit över vägen.

På så sätt kan rätt funktion kontaktas och möjligheten att i ett tidigt skede åtgärda det som inträffat ökar. Att hjälpa en skadad eller riskutsatt person i form av omplåstring, samtal till anhörig eller i allvarligare fall larmning av ambulans är ett annat exempel.

Vi vill med denna motion föreslå fullmäktige besluta att:

  • att Burlöv inrättar ett system med patrullerande Trygghetsvärdar eller enligt beskrivningen ovan

 

Burlöv 2018-05-14

Mats Lithner

Liberalerna i Burlöv

 

Här kan du läsa mer om vårt arbete för ökad trygghet i Burlöv.