Se alla

Äldreomsorg

Rätt att välja också när vi blir gamla

Självklart ska äldre få friheten att bestämma över sig själva och över det stöd de behöver inom äldreomsorgen. Därför tycker vi att äldre ska få välja mer själva när det gäller till exempel boende, mat och färdtjänst.

Liberalerna vill:

Vår politik i korthet

  • Gratis kollektivtrafik till pensionärer
  • Valfrihet inom hemtjänsten
  • Privata alternativ inom äldreomsorg och sjukvård

https://www.facebook.com/LiberalernaBurlov/videos/2081827612134678/

PRIVAT VÅRDCENTRAL I ÅKARP

En privat vårdcentral i Åkarp.

GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK

Gratis kollektivtrafik för pensionärer.

VALFRIHET INOM HEMTJÄNSTEN

Hemtjänsten, inför LOV i kommunen på riktigt!

PRIVATA ALTERNATIV I ÄLDREOMSORGEN

Fler privata alternativ inom äldreomsorgen