Se alla

Bostäder

Fler bostäder och bättre marknad

Frihet är att sätta nyckeln i låset till första egna lägenheten. Idag är det för krångligt och svårt att hitta någonstans att bo. Det saknas bostäder – och marknaden fungerar dåligt. Vi vill förenkla regler och öka konkurrensen i byggsektorn.

Liberalerna vill:

Vår politik i korthet

  • Gör om delar av Burlövsbostäder till bostadsrätter
  • Förtäta kommunen med attraktiva bostäder
  • Högre krav på hyresgäster hos Burlövsbostäder

OMVANDLA DELAR AV BURLÖVSBOSTÄDER TILL BOSTADSRÄTTER

Omvandla en del av Burlövsbostäder till bostadsrättsföreningar. Alla som bor i berörda fastigheter ska erbjudas möjlighet att köpa till fördelaktiga villkor (framförhandlade centralt), alternativt bo kvar som hyresgäster. Intäkterna kan med fördel användas till att finansiera nybyggnation i ett högre tempo. I dagsläget har Burlövsbostäder en kö på 7880 personer men man har enbart byggt 83 st lägenheter de senaste tio åren. En del fastigheter kan även behöva byggas om och renoveras för att skapa moderna trygga miljöer.

HÖGRE KRAV PÅ HYRESGÄSTERS EKONOMI

Inför en ny policy hos Burlövsbostäder i samarbete med privata fastighetsvärdar. Policyn som är långt ifrån unik för Burlöv, innebär att hyresgästen måste ha en inkomst och att försörjningsstöd inte räknas, samt att två tredjedelar av inkomsten ska finnas kvar när hyran är betald. Personer med försörjningsstöd hänvisas direkt till kommunen, som förfogar över ett antal lägenheter för detta syfte. Det bakomliggande målet är att minska andelen med försörjningsstöd i kommunen och frigöra mer resurser för att kunna hjälpa just bidragsberoende samt att förebygga att andra aldrig hamnar i den situationen.

BORT MED OSERIÖSA HYRESVÄRDAR

Sätt press på oseriösa hyresvärdar så att dessa tar sitt sociala ansvar och skapar attraktiva boendemiljöer för sina hyresgäster. För de som inte sköter sig ska kommunen kunna tvångsförvalta/tvångsinlösa fastigheterna. Samordna myndighetsutövningen. Konfronterade med både räddningstjänst, miljöförvaltning och stadsbyggnadskontor på en och samma gång kan många av de problematiska fastighetsägarna tvingas att ge upp och åtgärda problemen eller sälja.

FÖRTÄTA BURLÖV MED ATTRAKTIVA BOSTÄDER

Förtäta Burlöv genom att ta tillvara på ödetomter, förfallna industritomter och bygg om/riv förfallna fastigheter, samt inte minst bygg moderna bostadsrätter längs med järnvägen. Inte genom att bebygga de grönområden/åkrar som finns kvar.