Se alla

Jobb

Fler jobb och färre bidrag

I Burlöv arbetar vi för att minska bidragsberoendet och öka förmågan att kunna försörja sig själv. Ett viktigt steg för detta är ett modernt företagsklimat som gör att vi kan locka moderna arbetsgivare och många arbetstillfällen till kommunen.

Liberalerna vill:

Vår politik i korthet

  • Modernt företagsklimat för att locka fler jobb till kommunen
  • Inför lärlingsutbildningar
  • Minskat bidragsberoende – krav på praktik för bidragstagare

MINSKAT BIDRAGSBEROENDE

Fokusera på att minska bidragsberoendet i kommunen. Betydligt bättre samarbete med arbetsförmedlingen/coacher samt lärosäten/utbildningar, lärlingsplatser.

30 TIMMAR PRAKTIK/UTBILDNING TILL BIDRAGSTAGARE

Alla arbetsföra bidragssökande blev skyldiga att delta i 30 timmars praktik/utbildning i veckan. Det handlade både om att understryka att det finns en förväntan om att alla har något att bidra med och borde kunna försörja sig själv, och om att göra det tydligt att det inte är självklart att kunna leva på andra.

MODERNISERA FÖRETAGSKLIMATET FÖR ATT LOCKA FLER STORA ARBETSGIVARE

Modernisera Industribyn och anpassa företagsklimatet efter dagens näringslivskrav. Verka aktivt för att få hit fler större arbetsgivare genom att aktivt marknadsföra kommunen och lyssna på vad företagen behöver för att etablera sig.

INFÖR LÄRLINGSUTBILDNINGAR

Verka för att riktiga lärlingsutbildningar införs. (starta egna i kommunal verksamhet)

JÄMSTÄLLD KOMMUN

Se över kommunens jämställdhetsplan så att män och kvinnor har samma möjlighet till karriär och löneutveckling på riktigt.