Se alla

Skola och förskola

Ökad kvalitet med skickliga lärare och tydliga mål

Ställ hårdare krav i skolan och kom bort ifrån “godkänt duger”-kulturen i kommunen. För att varenda unge, oavsett bakgrund, ska få de kunskaper som hon eller han behöver för att kunna uppnå sina drömmar.

Liberalerna vill:

Vår politik i korthet

  • 30 timmar garanterad förskola för alla
  • Nya fritidsgårdar i Arlöv och Åkarp
  • Mer personal i skolan – lojalitetsbonus till lärare som stannar
  • Idrott varje dag

30 TIMMAR GARANTERAD PEDAGOGISK FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR ALLA BARN

Stor kampanj för att få alla kommunens föräldrar att se vikten av att deras barn går i förskolan och får till godo en bra pedagogisk start i livet. (i dagsläget endast 60%) I samband med detta ska 30 timmars garanterad pedagogisk verksamhet införas för samtliga barn. Även för de med arbetslösa, sjukskrivna eller föräldralediga föräldrar.

LOJALITETSBONUS TILL LÄRARE SOM STANNAR LÄNGE

Inför lojalitetsbonus för duktiga lärare som väljer att stanna kvar. Detta kan ske exempelvis genom att gradera tjänster inom skolan i likhet med skolkommissionens rapport. Lärare som tar ökat ansvar för undervisning, administration, coachning av nya och specialområden ska märka detta i lönekuvertet och inte behöva byta arbetsgivare för att uppnå en rättvisande lön.

MER PERSONAL I SKOLAN

Inför mer extra kringpersonal i skolan. Dessa kan utgöras av ex. specialpedagoger, skoladministratörer, lärarassistenter, rastvakter, äldre medborgare som önskar hjälpa till, fritidspersonal och centrala vikariepooler.

LÄXHJÄLP UTANFÖR SKOLTID

Erbjud central hjälp med läxläsning efter skoltid, ex. på Dalslunds- och Vårboskolan.

SOMMARSKOLA FÖR ELEVER I ÅRSKURS 6-8

Inför sommarskola efter årskurs 6-8 för de elever som inte klarat Godkänt eller som önskar förbättra sina kunskaper.

IDROTT VARJE DAG

Inför Idrott på schemat varje dag i enlighet med Bunkeflomodellen. Omfattande studier har visat att detta stimulerar teoretisk inlärning, framförallt hos stökiga elever och pojkar.

NYA FRISKOLOR

Arbeta aktivt för att etablera välrenommerade friskolor i kommunen. Ex. Montessori eller Internationella Engelska skolan. (IB linje, gör mångkulturell bakgrund till en fördel)

LÄNGRE SKOLDAG FÖR NYANLÄNDA

Förläng skoldagen och skolåret för nyanlända för att ge dem en bra start i skolan i Sverige.

DROGTESTER OCH STÖLDSKYDD I SKOLAN

Drogtester i skolan för att öka elevhälsan samt tryggheten samt gratis stöldmärkning av elevernas telefoner och Ipads för att minska stöldrisken. (frivilliga överenskommelser med föräldrar innan skolstart)

TÄVLINGAR MELLAN KOMMUNENS SKOLOR

Inför tävlingar skolor emellan i allt från idrott, akademiska ämnen och estetiska ämnen. Detta för att främja en “vi”-känsla på respektive skola men även för att skapa mötesplatser och förståelse mellan kommunens olika skolor och stadsdelar.

NOLLTOLLERANS MOT MOBBNING

Inför nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Vid upprepade grova förseelser så förflyttas mobbarna, inte mobbningsoffren. (inför ex. duschavskiljare med dörr i omklädningsrummen)

BÄTTRE MAT I SKOLAN

Se över resurstilldelningen för kostenheten för att främja det positiva förändringsarbete som påbörjats under den nya ledningen och se till att alla elever kan äta sig mätta på näringsriktig och bra mat.

NYA FRITIDSGÅRDAR I ARLÖV OCH ÅKARP

Bygg eller hyr en lokal till fritidsgård i vardera kommundel på centralt läge, ungdomarna ska inte gömmas undan. Kommuner har saknat en permanent fritidsgård sedan 1991 och Socialdemokraterna har lovat att bygga en i de flesta val. Flera lediga och lämpliga lokaler har funnits hos Burlövsbostäder men en uthyrning till fritidsförvaltningen har stoppats av politiska skäl. Vi lovar att se till att barnen faktiskt får tillgång till en fritidsgård, inte bara att det utlovas gång på gång.