Se alla

Socialtjänsten

Fler möjligheter och tydliga krav för de mest utsatta

Socialtjänsten ska alltid finnas där för de mest utsatta i samhället. Deras arbete är ett av de viktigaste i varje välfärdssamhälle. Vi vill att alla människor som lever i Sverige ska ha samma krav på sig, att ta ansvar för sig själv, lära sig svenska språket och ta till sig de värderingar om jämställdhet och frihet som det svenska samhället bygger på.

Liberalerna vill:

Vår politik i korthet

  • Bort med bidragsfusk och svartjob
  • Bättre SFI – krav på motprestation som bidragstagare

LOKALT ANSVAR FÖR ATT STOPPA BIDRAGSFUSK OCH SVARTJOBB

Kontrollera att folk inte uppbär dubbla bidrag, jobbar svart etc. Inrätta kommunalt ansvar för att kontrollera detta.

SFI FÖR NYANLÄNDA TIDIGARE ÄN I DAG

Erbjud tidigare SFI för nyanlända och gör närvaro obligatorisk vid bidragsmottagande.