Se alla

Trygghet

Verklig frihet kräver också trygghet

Frihet är också att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, går hem från krogen eller tar en löprunda.

Liberalerna vill:

Vår politik i korthet

  • Kameraövervakning på utsatta platser
  • Lokala trygghetsvakter
  • Motverka vardagsbrott på samma sätt som grov brottslighet

https://www.facebook.com/LiberalernaBurlov/videos/1683229075122533/

LOKALA TRYGGHETSVAKTER

Inför kommunala trygghetsvakter som kan arbeta tillsammans med Polisen och Fält/Ungdomsgruppen för att stävja bråk, olaglig försäljning av droger och allmän otrygghet.

KAMERAÖVERVAKNING PÅ UTSATTA PLATSER

Ta krafttag mot brottslighet och otrygghet. Sök kameratillstånd på utsatta platser. (nuvarande styre vill inte ens ansöka, så tillståndsprövning är inte ens gjord)

MOTVERKA VARDAGSBROTTSLIGHETEN MED KÄNNBARA STRAFF

Inför New York-modellen i samarbete med Polisen. Fokusera alltså inte enbart på grov brottslighet utan även på vardagsbrott. Lagför och sätt in ordentliga åtgärder och kännbara straff i tidigt skede för att minska attraktiviteten och nyrekrytering av ungdomsbrottslingar.